ติดต่อเรา : วิทยาเขตสะพานใหม่ โทร. 02-972-7200, วิทยาเขตรังสิต โทร. 02-533-1000

ข่าวประชาสัมพันธ์


นักศึกษา ผู้กู้รายใหม่ ที่ยังไม่ได้รับรหัสผ่าน สามารถดำเนินการขอรหัสผ่าน ระบบ E-student loan ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 15 มิถุนายน 2561
นักศึกษากู้ยืมฯ กรอ. และ กยศ. รหัส 57 - 60 สามารถส่งชั่วโมงจิตอาสาได้แล้ว
ปฏิทินการดำเนินงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
READY TO MOVE READY TO LEARN ย้ายบ้านใหม่อุ่นใจกว่าเดิม เพิ่มเติมคือพร้อมเรียนมิถุนายนนี้
2 หนุ่มหล่อ จากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพคว้ารางวัล Mr.STAR
เพียงคุณแนะนำ เพื่อน-น้อง-พี่-ที่รัก มาเรียนก็สามารถรับทุนการศึกษาร่วมกันได้ทันที
ขอเชิญร่วมชมผลงานปริญญานิพนธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561
นักศึกษาสาขาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ สู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน

รอบรั้ว NBU

สมาคม สโมสร และสถาบันในเครือ