NBU Hilights

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เปิดรับสมัครทุนนักกีฬา รอบสุดท้าย ชิงทุนทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร สามารถลงทะเบียนและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

โอกาสสุดท้าย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับทีมเยาวชนชั้นนำระดับปร…

ชมรมต้นกล้าแห่งความดี The Best Volunteer จัดกิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิและจุดประทีปเวียนประทักษิณ รอบวิหารจันทรปโชติ เนื่องในวันมาฆบูชา

ชมรมต้นกล้าแห่งความดี The Best Volunteer มหาวิทยาลัยนอร…

สโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ คว้ารองเเชมป์โซนก​รุงเทพและปริมณฑล

สโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ คว้ารองเเชมป์โซนก​รุ…

เปิดการอบรมหลักสูตร การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตาม พ.ร.บ. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 (ปกน.6)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพร ประวัติรุ่งเรือง อธิการบด…

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ โรงพยาบาลนอร์ทเมดและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนอร์ทวิลล์ (NorthMed Hospital and NorthVille Health Care Center) โรงพยาบาลและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ภายใต้แนวคิด “Beyond The Finest Care ที่สุดความใส่ใจ มาตรฐานใหม่ของการดูแล” เตรียมพร้อมให้บริการเร็วๆนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพร ประวัติรุ่งเรือง อธิการบด…

“เยาวชนคนดีนอร์ทกรุงเทพ” ประจำปีการศึกษา 2/2566

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได…

นักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ร่วมกิจกรรม Pitching Contest 2023 โครงการ NBU Startup ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ จัดโครงการ NBU …

ผลสำรวจนอร์ทกรุงเทพโพล “คนไทยกับวันมาฆบูชา” พบว่า คนไทยยุคใหม่ยังคงเชื่อเรื่องกรรมดี กรรมชั่ว เชื่อว่าบาปบุญมีจริง และยังเห็นความสำคัญของวันของวันมาฆบูชา

จากผลสำรวจกลุ่มตัวอย่างจำนวนกว่า 1,000 ตัวอย่าง พบว่า ค…

วีดีโอ NBU

สมาคม สโมสร และสถาบันในเครือ