NBU Hilights

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ โรงพยาบาลนอร์ทเมดและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนอร์ทวิลล์ (NorthMed Hospital and NorthVille Health Care Center) โรงพยาบาลและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ภายใต้แนวคิด “Beyond The Finest Care ที่สุดความใส่ใจ มาตรฐานใหม่ของการดูแล” เตรียมพร้อมให้บริการเร็วๆนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพร ประวัติรุ่งเรือง อธิการบด…

“เยาวชนคนดีนอร์ทกรุงเทพ” ประจำปีการศึกษา 2/2566

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได…

นักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ร่วมกิจกรรม Pitching Contest 2023 โครงการ NBU Startup ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ จัดโครงการ NBU …

ผลสำรวจนอร์ทกรุงเทพโพล “คนไทยกับวันมาฆบูชา” พบว่า คนไทยยุคใหม่ยังคงเชื่อเรื่องกรรมดี กรรมชั่ว เชื่อว่าบาปบุญมีจริง และยังเห็นความสำคัญของวันของวันมาฆบูชา

จากผลสำรวจกลุ่มตัวอย่างจำนวนกว่า 1,000 ตัวอย่าง พบว่า ค…

รายงานผลสำรวจ เรื่อง เทศกาลตรุษจีน 2567

คนไทยให้ความสำคัญกับวันตรุษจีนลดลง โดยมีเพียงร้อยละ 11.…

ผลสำรวจความเชื่อเรื่องปีชงและมูเตลู “นอร์ทกรุงเทพโพล” พบว่า คนไทยกว่าร้อยละ 73.2 เคยเสียเงินแก้ปีชง

“นอร์ทกรุงเทพโพล” North Bangkok Poll ศูนย์สำรวจความคิดเ…

NBU Speech Contest 2024

ขอเชิญน้องๆนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีทักษะทาง…

เปิดทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาการจัดการคลังสินค้า สินค้าคงคลัง และกระจายสินค้าอาชีพผู้ควบคุมคสังสินค้า คุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 3

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัย…

วีดีโอ NBU

สมาคม สโมสร และสถาบันในเครือ