NBU Hilights

ข่าวประชาสัมพันธ์

ครูในใจศิษย์ ครั้งที่ 19 เนื่องในวันครูแห่งชาติ 2566

กำหนดการปัจฉิมนิเทศ ปี 2565

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรและทรงซอกันตรึม บรรเลงเพลงประกอบบทพระราชนิพนธ์ ชุด นเรนทราทิตย์ วีรกษัตริย์ผู้ทรงคุณธรรม ร่วมกับนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 45

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สย…

การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ จับมือ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ และเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

ที่มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพ…

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พร้อมถ่ายทอดสดร่วมกับ กระทรวง อว. และสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบ Zoom

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธ…

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ นำโดย พลตำรวจโท ด…

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน

วันที่ 17 ธันวาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพร ปร…

วีดีโอ NBU

สมาคม สโมสร และสถาบันในเครือ