NBU Hilights

ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมเทคนิคการพูดในที่ชุมชนขั้นพื้นฐาน

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการพัฒนาธุรกิจและทุนมนุษย…

มอบน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ณ จุดพักคอย โรงพยาบาลสนามชุมชน ต.บึงยี่โถ จ.ปทุมธานี

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ดร.เยาวดี สุวรรณนาคะ คณบดีคณะพยา…

หมอแล็บแพนด้า แอดมินเพจสุดฮา เลือกเรียนต่อปริญญาเอก ด้านการพัฒนาธุรกิจและทุนมนุษย์ ที่มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

ถ้าพูดถึงพี่หมอแร๊ป เอ้ย!!! พี่หมอแล็บแพนด้า หรือ ‘คุณแ…

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ครั้งที่ 2

ขอเชิญร่วมประกวดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2564

สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร…

มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ถวายเทียนจำนำพรรษา แด่คณะสงฆ์ วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ประวัติรุ่งเรือง อธิการบ…

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค “จุดพักคอย ผู้ป่วยโควิด-19” ณ วัดราษฎร์นิยมธรรม (หนองผักชี)

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบร…

รอบรั้ว NBU

วีดีโอ NBU

Inside NBU

DREAM COME TRUE - NBU Official

สัมมนาทางวิชาการ “ยอดดังปังเป็นล้านกับเคล็ดลับการจัดการ Digital Marketing อย่างมืออาชีพ”

สมาคม สโมสร และสถาบันในเครือ