ข่าวประชาสัมพันธ์

NBU Hilights

รอบรั้ว NBU

รวมภาพกิจกรรมในมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

ปัจฉิมนิเทศ วันที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563
ปัจฉิมนิเทศ วันที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
อบรมป้องกันอัคคีภัย วิทยาเขตสะพานใหม่
พิธีมอบเกียรติบัตรและประดับเข็ม NBU “โครงการเยาวชนคนดีนอร์ทกรุงเทพ” ประจำเดือนสิงหาคม – กันยายน 2563 วิทยาเขตรังสิต
สัมมนา “Winning in The New Normal เติมพลังใจ เสริมทักษะใหม่ ให้อยู่รอดในยุคนิวนอร์มอล”
อบรมป้องกันอัคคีภัย ประจำปีการศึกษา 2563
พิธีมอบเกียรติบัตรและประดับเข็ม NBU “เยาวชนคนดีนอร์ทกรุงเทพ” ประจำเดือน สิงหาคม – กันยายน 2563
พิธีประดับบั้ง – ติดปีก และมอบบั้งเลื่อนชั้นปี สาขาธุรกิจการบิน
พิธีไหว้ครูภาคสมทบ วิทยาเขตสะพานใหม่
สัมมนากีฬาไทย “กรมพลศึกษา-นอร์ทกรุงเทพ มหกรรมกีฬาไทย” ครั้งที่ ๑๕
ปัจฉิมนิเทศ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
Fresh Man Night 2020
ตักบาตรน้องใหม่
พิธีไหว้ครู ภาคสมทบ ศูนย์การศึกษานนทบุรี
พิธีไหว้ครู ภาคสมทบ วิทยาเขตรังสิต
ประกวดดาว – เดือน รอบความสามารถพิเศษ
พิธีมอบเกียรติบัตรและประดับเข็ม NBU “เยาวชนคนดีนอร์ทกรุงเทพ” ประจำเดือน มิถุนายน – กรกฏาคม 2563
ปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ
ลงนามความร่วมมืทางวิชาการกับ HUAWEI : digital and innovation project leading to becoming Smart Education
พิธีเปิดอบรมสามธิ หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ รุ่นที่10
ปฐมนิเทศระดับบัณฑิตศึกษา
พิธีไหว้ครูและพิธีมอบธงคณะ
คัดเลือกนักศึกษารางวัลเพชรไพลิน
เปิดโลกกิจกรรม 2020
We Care We Share วิทยาเขตรังสิต
ถวายเทียนพรรษา วัดอมราวราราม
ถวายเทียนพรรษา วัดราษฎนิยมธรรม
ถวายเทียนพรรษา วัดเขียนเขต
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
พิธีมอบเกียรติบัตรนักศึกษาจีน หลักสูตรภาษาไทยระยะสั้น 1 ปี
มอบอาหารน้ำใจ Food For You วิทยาเขตสะพานใหม่
“นอร์ทกรุงเทพโบว์ลิ่งเกมส์ 2563” ครั้งที่ 3
NBU Innovative Startup #3
พิธีมอบเกียรติบัตรและประดับเข็ม NBU “เยาวชนคนดีนอร์ทกรุงเทพ” ประจำเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาเขตสะพานใหม่
เปิดตัวสโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
พิธีมอบเกียรติบัตรและประดับเข็ม NBU “เยาวชนคนดีนอร์ทกรุงเทพ” ประจำเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาเขตรังสิต
งานเลี้ยงราตรีน้ำเงินขาว
พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561-2562
ซ้อมใหญ่ พิธีประสาทปริญญาบัตร
ซ้อมย่อย พิธีประสาทปริญญาบัตร
อบรมสมาธิ ครั้งที่ 1 หลักสูตร “ชินนสาสมาธิ”
งานเลี้ยงปีใหม่ 2020
พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ครูในใจศิษย์ ครั้งที่ 16
ทำบุญตักบาตรปีใหม่
ปฐมนิเทศนักศึกษา ICC หลักสูตร MBA
พิธีมอบประกาศนียบัตร นักศึกษาจีนหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้น 5 เดือน
พิธีแถลงข่าวการประกวดสื่อรณรงค์หัวข้อ “มหกรรมสื่อสร้างสรรค์รู้เท่าทันพนันรอบตัว”
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Google Classroom
NBU Innovative Startup #3
พิธีปิดการแข่งขัน ฟุตซอลอุดมศึกษา กรมพลศึกษา – นอร์ทกรุงเทพ แชมเปี้ยนชิพ ประจำปี 2562
ปัจฉิมนิเทศ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานวัตกรรมการวิจัยสู่ทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
NBU Innovative Startup #3 “Innovation Driving Business”
NBU Game 2019
พิธีมอบเกียรติบัตรและประดับเข็ม “เยาวชนคนดีนอร์ทกรุงเทพ” ประจำเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2562
พิธีปิด เอสแบค – นอร์ทกรุงเทพ ฟุตซอลนักเรียน คัพ ครั้งที่ 14
NBU OPEN HOUSE 2019 “บ้านแห่งการเรียนรู้”
พิธีบวงสรวงปู่สาย
โครงการบริจาคโลหิต หนึ่งคนให้ หลายคนรับ (รังสิต)
พิธีเปิด ฟุตซอลอุดมศึกษา กรมพลศึกษา – นอร์ทกรุงเทพ แชมเปี้ยนชิพ ประจำปี 2562 และการแข่งขันคู่เปิดสนาม ม.นอร์ทกรุงเทพ พบ ม.รามคำแหง
โครงการผู้ปกครองอุปถัมภ์ “อ้อมกอดที่อบอุ่น”
พิธีมอบเกียรติบัตรและประดับเข็ม NBU โครงการเยาวชนคนดีนอร์ทกรุงเทพ ประจำเดือน สิงหาคม – กันยายน วิทยาเขตรังสิต
ประเพณีลอยกระทง รำวงนอร์ทกรุงเทพ
วันสถาปนามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
พิธีแถลงข่าวและจับฉลากแบ่งสายการแข่งขัน ฟุตซอลอุดมศึกษา “กรมพละศึกษา-นอร์ทกรุงเทพ แชมเปี้ยนชิพ” ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562
AVB Camp #1
ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา​ สยามบรมราชกุมารี​ และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
ตรวจสุขภาพประจำปี วิทยาเขตรังสิต
ตรวจสุขภาพประจำปี วิทยาเขตสะพานใหม่
มอบรางวัลนอร์ทกรุงเทพ Esports แชมเปี้ยนชิพ ประจำปี 2562
สัมนาเรื่อง การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ SME เพื่อรับมือกับยุค Digital Disruption
พิธีประดับบั้ง-ติดปีก รุ่นที่ 7 สาขาธุรกิจการบิน
นอร์ทกรุงเทพ Esports แชมเปี้ยนชิพ ประจำปี 2562
คัดเลือกตัวแทนเพชรไพลินระดับมหาวิทยาลัย

วีดีโอกิจกรรม

พิธีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิธีไหว้ครูและรับธงคณะ 2563

ถวายเทียนพรรษา ณ วัดเขียนเขต ปีการศึกษา 2563

สมาคม สโมสร และสถาบันในเครือ