Search


 
 
 
ด้วยมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพจะจัดงานพิธีประทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2556 (วันพิธีประทานปริญญาบัตรจะแจ้งให้ทราบภายหลัง) เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้บัณฑิตทุ...
นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพจัดทำนิตสารMAGIC BOOM / เจาะสนาม BALL NORTH / Design Home /ไทย MODERN / VALUEซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาหลักวารสารศาสตร์ เพื่อให้นักศึก...
เมื่อวันที่ 24 - 25 มีนาคม พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ โดยคณะบริหารธุรกิจได้จัดบริการวิชาการ การอบรมหลักสูตร "ที่ปรึกษาด้านการลงทุนแก่ผู้ประกอบการ SMEs ด้าน ICT"  ณ ห้องประชุมสำนักส่งเ...
ตามที่มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพได้เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ สาขาวิชาธุรกิจการบิน คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 นั้น คณะศิลปศาสตร์ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ...
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ จัดการแข่งขัน “นอร์ทกรุงเทพ ฟุตซอล คัพ” (North Bangkok Futsal Cup) ครั้งที่ 8 ขึ้น ระหว่างวันที่ 2  เมษายน  2557 ถึง วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 โดยการแข่งขันฟุตซอลในครั้ง...
  View All
  2 เมษายน 2557 - 21 พฤษภาคม 2557 นอร์ทกรุงเทพ ฟุตซอลคัพ ครั้งที่ 8
  26 พฤษภาคม 2557 - 30 พฤษภาคม 2557 วันชำระเงินผ่านธนาคาร
  31 พฤษภาคม 2557 วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
  3 มิถุนายน 2557 วันเปิดภาคเรียน
  29 กรกฏาคม 2557 - 2 สิงหาคม 2557 สอบปลายภาค

พิธีเปิด "นอร์ทกรุงเทพ ฟุตซอลคัพ" ครั้งที่ 8

ปัจฉิมนิเทศ

นักศึกษา M.B.A ไปดูงานที่ฮ่องกง

Jobfair

ประกวดหนุ่มเท่ห์ - สาวมั่น

แถลงข่าวการแข่งขัน นอร์ทกรุงเทพ ฟุตซอลคัพ ครั้งที่ 8
View All

IEEE
ฐานข้อมูลคอมพิวเตตอร์ และเทคโนโลยี
Pro Quest
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก
EBSCOhost
แหล่งรวมฐานข้อมูล หลายหลายสาขาวิชา
 

กด Like แฟนเพจ
พบปะพูดคุย
กับชาว NBU

Follow NBU
ติดตามข่าวสาร
ในมหาวิทยาลัย

 

ภาพเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ในมหาวิทยาลัย หาชมที่ไหนไม่ได้

Instagram
 
 

EBSCOhost

ท่านสามารถเข้าใช้งานโดยใช้ข้อมูลต่อไปนี้

Username : northbkk
Password : library

เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ลำหรับค้นหางานวิจัย EBSCOhost คลิ๊กที่นี่

×