NBU Hilights

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเลื่อนการแข่งขันฟุตซอลอุดมศึกษาฯ ครั้งที่ 12

ประกาศเลื่อนการแข่งขันฟุตซอลอุดมศึกษาฯ ครั้งที่ 12 เนื่…

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษาสาขาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่ผ่านการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาคอร์ฟบอลเบื้องต้น จากกรมพลศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สุนทร พันธัง ,อาจารย์สุริยา จั…

ทำบุญหอพักมหาวิทยาลัย

วันที่ 8 เมษายนนี้ ขอเชิญน้องๆชาวหอพักมหาวิทยาลัยมาร่วม…

ขอแสดงความยินดีกับ คุณกชพร มั่งประเสริฐ – ผู้อำนวยการโรงเรียนโตนดหลวงวิทยา ศิษย์เก่า ปริญญาเอกบริหารการศึกษา ในโอกาสได้รับรางวัล “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563”

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า ปริญญาเอกบริหารการศึกษา คุณ…

ดร.ณัชฌา วีระวานิช ศิษย์เก่าปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รับรางประกาศเกียรติคุณบัตรและเข็มที่ระลึก “เสมาคุณูปการ” ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตร…

โปรแกรมการแข่งขันฟุตซอลอุดมศึกษา “กรมพลศึกษา-นอร์ทกรุงเทพ แชมเปี้ยนชิพ” ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 30 มีนาคม 2564

โปรแกรมการแข่งขันฟุตซอลอุดมศึกษา “กรมพลศึกษา-นอร์ทกรุงเ…

ผลการแข่งขัน THAILAND FOOTBALL UNIVERSITY LEAGUE รอบคัดเลือกโซนกรุงเทพมหานคร วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564

ผลการแข่งขัน THAILAND FOOTBALL UNIVERSITY LEAGUE รอบคัด…

THAILAND FOOTBALL UNIVERSITY LEAGUE รอบคัดเลือกโซนกรุงเทพมหานคร

ร่วมส่งแรงเชียร์ทีมมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ในการแข่งขัน…

รอบรั้ว NBU

วีดีโอ NBU

สัมมนาทางวิชาการ “ยอดดังปังเป็นล้านกับเคล็ดลับการจัดการ Digital Marketing อย่างมืออาชีพ”

การประชุมวิชาการระดับชาติการวิจัยประยุกต์ ประจำปี 2564

ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร

สมาคม สโมสร และสถาบันในเครือ