Search


 
 
 
ด้วยสภาวะการท่องเที่ยวของประเทศไทยในปัจจุบันเป็นที่นิยมมากทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ และยังสามารถทำรายได้หลักให้กับประเทศเป็นจำนวนมาก ทางสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวได้...
ขอเชิญร่วมอบรมสัมนาในหัวข้อ "จากงานวิจัยสู่การประยุกต์ใช้" ในวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่ เวลา 13.00 - 16.00 น....
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท กรุงเทพ จัด“โครงการส่งเสริมความรู้: Make dreams come true with a quality English Education” ในวันเสาร์ ที่ 18 ตุลาคม 2557 เวลา 13:00-1...
ดร.วีระ สุภะ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มอบใบประกาศเกียรติบัตรให้กับ คุณเกษคง พรทวีวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เชียงใหม่ ไบโอเวกกี้ จำกัด ผู้ผลิต "ผักอัดเม็ด" ซึ่งได้รับรา...
ดร.วีระ สุภะ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มอบใบประกาศเกียรติบัตรให้กับ คุณอารักษ์ ดีไพร ประธานกรรมการ บริษัท สโรรักษ์ ประเทศไทย จำกัด ผู้ผลิตเวชสำอางสมุนไพรรักษา สิว ฝ้า และ ศ...
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ กำหนดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 ดังรายละเอียดต่อไปนี้...
  View All
  10 กันยายน 2557 - 26 พฤศจิกายน 2557 กรมพลศึกษา - นอร์ทกรุงเทพฟุตซอลอุดมศึกษา แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 6
  2 พฤศจิกายน 2557 - 9 พฤศจิกายน 2557 ลงทะเบียนเรียน
  5 พฤศจิกายน 2557 งานสืบสานประเพณีลอยกระทง
  9 พฤศจิกายน 2557 การแข่งขัน ยูโดกาต้า
  19 พฤศจิกายน 2557 สัมมนากีฬาไทย
  20 พฤศจิกายน 2557 บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ
  21 พฤศจิกายน 2557 สัปดาห์วิชาการ

มอบธงคณะ

สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ศึกษาดูงานฝ่ายช่าง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

โครงการทัศนศึกษาเก็บเส้นทางทางการท่องเที่ยว เส้นทางที่ 3 จังหวัดนครปฐม รา...

ถวายพระพร ณ รพ.ศิริราช

กฐิน ม.นอร์ทกรุงเทพ

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ร่วมใจเทิดไท้-พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

มอบประกาศนียบัตรเยาวชนคนดีนอร์ทกรุงเทพ

ทำบุญตักบาตร ณ วัดบวรนิเวศวิหาร
View All

IEEE
ฐานข้อมูลคอมพิวเตตอร์ และเทคโนโลยี
Pro Quest
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก
EBSCOhost
แหล่งรวมฐานข้อมูล หลายหลายสาขาวิชา
logo northbkk
NBU Research
ฐานข้อมูลงานวิจัยมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
 

กด Like แฟนเพจ
พบปะพูดคุย
กับชาว NBU

วีดีโอเหตุการณ์ต่างๆ กิจกรรม และข้อมูลมหาวิทยาลัย

 

ภาพเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ในมหาวิทยาลัย หาชมที่ไหนไม่ได้

Instagram
 
 

EBSCOhost

ท่านสามารถเข้าใช้งานโดยใช้ข้อมูลต่อไปนี้

Username : northbkk
Password : library

เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ลำหรับค้นหางานวิจัย EBSCOhost คลิ๊กที่นี่

×