NBU Hilights

ข่าวประชาสัมพันธ์

นายนิธิพล อัมระนันท์ นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ที่ได้รับการพิจารณาเป็นบุคคลผู้ส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและการบำเพ็ญประโยชน์

ขอแสดงความยินดีกับ นายนิธิพล อัมระนันท์ นักศึกษาชั้นปี …

เปิดคัดทุนนักกีฬาฟุตบอล เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

โอกาสร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับทีมเยาวชนชั้นนำระดับประเทศ การ…

ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนาออนไลน์ในหัวข้อ “แปลอย่างไรให้จึ้ง”

ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนาออนไลน์ในหัวข้อ “แปลอย่างไร…

ม.นอร์ทกรุงเทพ เพื่อเข้าร่วมในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ​(TPA Education) กับสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ดร.ชัยวุฒิ จันมา คณบดี…

ขอเชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ พร้อมวุฒิบัตร ฟรี ในหัวข้อ “การจัดการการเงินและอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในยุดดิจิทัล”

ขอเชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ ฟรี! พร้อมวุฒิบัตร ในหัวข้อ &#8…

ประกาศที่ 355-2564 เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาค 2-64 ช่วงโควิด-19

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์กับสาขาการตลาดดิจิทัลในหัวข้อ “ขายของออนไลน์อย่างไรให้จิ้ง”

ขอเชิญน้องๆ มัธยมต้น/ปลาย ปวชฺ/ปวส เข้าร่วมสัมมนาออนไลน…

ขอเชิญชวนนักเรียน ส่งคลิปวีดีโอเข้าประกวด หัวข้อ “ธุรกิจในอนาคตของครอบครัวฉัน”

รอบรั้ว NBU

วีดีโอ NBU

วันครบรอบสถาปนา 21 ปี มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

พีธีน้อมรำรึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สมาคม สโมสร และสถาบันในเครือ