NBU Hilights

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ภายใต้หัวข้อ “CABIN CREW PREPARE FOR LANDING”

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ภายใต้หัวข้อ “CABIN CREW …

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มอบชุดตรวจโควิด-19 แอลกอฮอล์ Prompt แฮนด์ คลีนซิ่ง และน้ำดื่มจำนวน 1,000 ขวดให้แก่ ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ เขตคันนายาว

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิท…

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “เทรนดีไซน์ทันยุคเทคโนโลยี” ผ่านระบบทางไกล (ออนไลน์) Google Meet

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “เทรนดีไซน์ทันยุคเท…

คณะศิลปศาสตร์ ได้รับคัดเลือกเป็นองค์กรต้นแบบงาน “เยาวชนคนสร้างชาติ” สาขา องค์กรผู้ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน ภายใต้โครงการ “เยาวชนคิดดี ทำดี มีคุณธรรม ส่งเสริมศาสนา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาสังคม” เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ได้รับการพิจารณาค…

ขอต้อนรับและขอแสดงความยินดีกับ ดร.นันทนา ชวศิริกุลฑล เนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่ง “รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา”

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ขอต้อนรับและขอแสดงความยินดีกับ …

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา รูปสุวรรณกุล เนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่ง “รองอธิการบดีอาวุโส

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตร…

คณะนิเทศศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันสอนการแสดงไอเกรซไดมอนด์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมรับฟัง “โครงการอบรมเส้นทางสู่ฝัน…. กับการเป็นนักแสดงมืออาชีพ” บรรยายโดย คุณนาตติพงษ์ ด้วงเพชร (ครูเบิ้ม)​

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ร่วมกับ สถาบันสอ…

รอบรั้ว NBU

วีดีโอ NBU

Inside NBU

DREAM COME TRUE - NBU Official

สัมมนาทางวิชาการ “ยอดดังปังเป็นล้านกับเคล็ดลับการจัดการ Digital Marketing อย่างมืออาชีพ”

สมาคม สโมสร และสถาบันในเครือ