Search


 
 
 
ดร.วีระ สุภะ คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มอบใบประกาศเกียรติบัตรให้กับ คุณนิเวศ แววสมณะ เจ้าของธุรกิจ “บ้านตุ๊กกะตุ่น หุ่นกระบอกไทย” ที่ได้ให้เกียรติมาร่วมรายการ SME’s มืออาช...
เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2557 ดร.ประเสริฐ ประวัติรุ่งเรือง อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ดร.ปัทมา รูปสุวรรณกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา ศาสตรจารย์ ดร.จรินทร์ ธานีรัตน์ ที่ปรึก...
ดร.วีระ สุภะ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เข้าร่วมงานเสวนาโทรทัศน์ไทย : จากอะนาล็อกสู่ดิจิทัลทีวี ณ ห้องประชุมกรมประชาสัมพันธ์ โดยมีนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาวิชาชีพชื่...
ดร.เฉลิมชัย วิโรจน์วรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มอบใบประกาศเกียรติบัตรให้กับ คุณไชยพิพัฒน์ มนประดิษฐ์ เจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ร้านหนังสือเช่า “บ้านการ์ตูน” ที่ได้ให้เก...
ขอเชิญร่วมฟังเสวนา เรื่อง “แนวโน้มธุรกิจไทย เมื่อธุรกิจข้ามชาติบุกตลาดไทย” โดยได้รับเกียรติจาก คุณธาดา เศวตศิลา ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจสถาบันการศึกษา บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) คุณ...
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพถลงข่าวการจัดแข่งขัน "ยูโดนานาชาติ นอร์ทกรุงเทพ แชมเปี้ยนชิพครั้งที่ 8" ( Thailand International Judo North Bangkok University Championships 2014 ) ชิงถ้วยพระราชทาน ส...
  View All
  22 กรกฏาคม 2557 วันสุดท้ายของการเพิกถอนรายวิชา โดยติดสัญลักษณ์ “W”
  29 กรกฏาคม 2557 - 2 สิงหาคม 2557 วันสอบปลายภาค
  9 สิงหาคม 2557 วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
  13 สิงหาคม 2557 วันเปิดภาคการศึกษา

แห่เทียนพรรษา วิทยาเขตรังสิต

แห่เทียนพรรษา วิทยาเขตสะพานใหม่

พิธีไหว้ครู ภาคสมทบ

อบรมป้องกันอัคคีภัย

ประชุมสมาชิกสมาคม สถาบันอุดมศึกษาเอกชนฯ

เปิดโลกกิจกรรม วิทยาเขตรังสิต

ฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล C-License

แถลงข่าว เปิดศูนย์ฝึกกีฬาฟุตซอลตามโครงการพัฒนาความเปิดเลิศด้านกีฬากับนิสิตน...
View All

IEEE
ฐานข้อมูลคอมพิวเตตอร์ และเทคโนโลยี
Pro Quest
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก
EBSCOhost
แหล่งรวมฐานข้อมูล หลายหลายสาขาวิชา
 

กด Like แฟนเพจ
พบปะพูดคุย
กับชาว NBU

Follow NBU
ติดตามข่าวสาร
ในมหาวิทยาลัย

 

ภาพเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ในมหาวิทยาลัย หาชมที่ไหนไม่ได้

Instagram
 
 

EBSCOhost

ท่านสามารถเข้าใช้งานโดยใช้ข้อมูลต่อไปนี้

Username : northbkk
Password : library

เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ลำหรับค้นหางานวิจัย EBSCOhost คลิ๊กที่นี่

×