Search


 
 
 
บุคลิกภาพเป็นสิ่งที่ช่วยกำหนดพฤติกรรมและท่าทีของบุคคลอื่นๆ ในตัวมนุษย์ ผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดี ถือว่าเป็นผู้ที่จะได้รับประโยชน์เกื้อกูลจากผู้อื่นในกิจการทั้งปวง บุคลิกภาพ รวมถึงการแสดงออกทางร...
วันที่ 24 กันยายน 2557 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพให้การต้อนรับ นายสุชาติ สุนทรีเกษม ผู้พิพากษาศาลอุธรณ์ประจำสำนักประธานศาลฎีกา ในพิธีเปิดการอบรม "ศาลยุติธรรมกับประชาชน...บนเส้นทางสา...
การแข่งขันเอเชียนเกมส์ "อินชอนเกมส์" ครั้งที่ 17 ที่ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2557 ยูโด ชิง 5 ทอง รุ่นเกิน 78 กก. หญิง ธรณ์ธันย์ สัจจะเดช แชมป์ซีเกมส์ล่าสุด รอบแรก แพ้ นามิ อิมาโมร...
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ ได้มีการเรียนการสอนวิชาในรายวิชา HTM 316 การจัดการงานครัว ให้กับนักศึกษาภาคสมทบ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ในเรื่องของการประกอบอาหารตะ...
ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าชมนิทรรศการแสดงผลงานการถ่ายภาพ ในหัวข้อ "PhotographiFESTO" ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น ในวันพฤหัสบดี ที่ 2...
สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว ขอเชิญชวนคณาจารย์ ศิษย์เก่่า และนักศึกษาปัจจุบัน เข้าร่วมโครงการ "อบรมดำน้ำเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว Diving Tourism" ในวันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา...
ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมฟังสัมมนาโครงการ “เยาวชนรุ่นใหม่...ใส่ใจประชาธิปไตย ” ในวันที่ 17 กันยายน 2557 ณ ห้องปทุมรัตน์ วิทยาเขตรังสิต และวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ณ ห้อ...
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ กำหนดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 ดังรายละเอียดต่อไปนี้...
  View All
  10 กันยายน 2557 - 26 พฤศจิกายน 2557 กรมพลศึกษา - นอร์ทกรุงเทพฟุตซอลอุดมศึกษา แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 6
  1 ตุลาคม 2557 สัมมนา "เยาวชนรุ่นใหม่...ใส่ใจประชาธิปไตย" วิทยาเขตสะพานใหม่
  2 ตุลาคม 2557 นิทรรศการแสดงผลงานการถ่ายภาพ ในหัวข้อ "PhotographiFESTO"
  3 ตุลาคม 2557 อบรม "การเตรียมตัวในการสมัครแอร์โฮสเตส"
  6 ตุลาคม 2557 - 13 ตุลาคม 2557 วันสอบกลางภาค
  22 ตุลาคม 2557 พิธีมอบธงคณะ

พิธีไหว้ครู ภาคสมทบ วิทยาเขตสะพานใหม่

นอร์ทกรุงเทพ เทควันโด แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 10

พิธีจับฉลากประกบคู่แข่งขัน นอร์ทกรุงเทพเทควันโดแชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 10

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการแต่งหน้า สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่อง...

โครงการความรู้ในการประกอบอาหารตะวันออกและวัฒนธรรมการรับประทาน

งานเลี้ยงสโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

พิธีไหว้ครู วิทยาเขตสะพานใหม่

โครงการสนับสนุนกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามแนวทาง ส่งเสริมการรักษาศีล 5 และ...
View All

IEEE
ฐานข้อมูลคอมพิวเตตอร์ และเทคโนโลยี
Pro Quest
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก
EBSCOhost
แหล่งรวมฐานข้อมูล หลายหลายสาขาวิชา
logo northbkk
NBU Research
ฐานข้อมูลงานวิจัยมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
 

กด Like แฟนเพจ
พบปะพูดคุย
กับชาว NBU

วีดีโอเหตุการณ์ต่างๆ กิจกรรม และข้อมูลมหาวิทยาลัย

 

ภาพเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ในมหาวิทยาลัย หาชมที่ไหนไม่ได้

Instagram
 
 

EBSCOhost

ท่านสามารถเข้าใช้งานโดยใช้ข้อมูลต่อไปนี้

Username : northbkk
Password : library

เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ลำหรับค้นหางานวิจัย EBSCOhost คลิ๊กที่นี่

×