ติดต่อเรา : วิทยาเขตสะพานใหม่ โทร. 02-972-7200, วิทยาเขตรังสิต โทร. 02-533-1000

ข่าวประชาสัมพันธ์


นายพีระพรรณ จันโสดา เป็นนักกีฬา Korfballทีมชาติไทย คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในรายการ World Beach Korfball 2019 (Asia) และ University Beach Korfball ณ ประเทศฮ่องกง
อาจารย์สุนทร พันธัง หัวหน้าสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้เข้าฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาคอร์ฟบอล ณ ประเทศฮ่องกง
อบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมสถานศึกษา เพื่อรองรับการประเมินภายนอกรอบ 4 แนวใหม่
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เปิดรับสมัครบทความ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร ปีที่ 8 ฉบับที่ 2
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 9
ทุนการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาการพัฒนาธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ Master of Arts (M.A.) Business and Human Resource Development สำหรับศิษย์เก่า

ปฏิทินกิจกรรม


ทะเบียนออนไลน์

อีเมล

อีเลิร์นนิง

ประเมินการสอน

ห้องสมุด

แจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์

รอบรั้ว NBU

สมาคม สโมสร และสถาบันในเครือ