Search


 
 
 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ กำหนดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 ดังรายละเอียดต่อไปนี้...
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ โดยสำนักกิจการนักศึกษาได้จัดโครงการเยาวชนคนดีนอร์ทกรุงเทพขึ้น เพื่อให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี ทั้งในหมู่คณะ และส่วนรวม อันจะทำให้ชื่อเสียงของมห...
เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2557 นายจินตวัฒน์ รัตนศิริสกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและแอนิเมชั่นได้รับ "รางวัลชมเชย" ในการประกวดการ์ตูน "ความปลอดภัย" ในงาน สัปดาห์ปลอดภัยแห่งชาติ...
ดร.วีระ สุภะ คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มอบใบประกาศเกียรติบัตรให้กับ คุณนิเวศ แววสมณะ เจ้าของธุรกิจ “บ้านตุ๊กกะตุ่น หุ่นกระบอกไทย” ที่ได้ให้เกียรติมาร่วมรายการ SME’s มืออาช...
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพถลงข่าวการจัดแข่งขัน "ยูโดนานาชาติ นอร์ทกรุงเทพ แชมเปี้ยนชิพครั้งที่ 8" ( Thailand International Judo North Bangkok University Championships 2014 ) ชิงถ้วยพระราชทาน ส...
  View All
  29 กรกฏาคม 2557 - 2 สิงหาคม 2557 วันสอบปลายภาค
  9 สิงหาคม 2557 วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
  13 สิงหาคม 2557 วันเปิดภาคการศึกษา
  13 สิงหาคม 2557 - 26 สิงหาคม 2557 วันลงทะเบียนล่าช้า,เพิ่ม,ลดรายวิชา
  20 สิงหาคม 2557 วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา
  25 สิงหาคม 2557 Freshy Day
  8 กันยายน 2557 พิธีมอบธงคณะ
  8 กันยายน 2557 Freshy Night

แถลงข่าวนอร์ทกรุงเทพ เทควันโดแชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 10

พิธีพุทธาภิเษก พระพุทธชินราช

โครงการจิตอาสา เสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรม และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดโดยสาข...

ผู้ปกครองอุปถัมภ์พบลูกอุปถัมภ์

มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ NBU ประจำเดือนมิถุนายน

แห่เทียนพรรษา วิทยาเขตรังสิต

แห่เทียนพรรษา วิทยาเขตสะพานใหม่

พิธีไหว้ครู ภาคสมทบ
View All

IEEE
ฐานข้อมูลคอมพิวเตตอร์ และเทคโนโลยี
Pro Quest
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก
EBSCOhost
แหล่งรวมฐานข้อมูล หลายหลายสาขาวิชา
logo northbkk
NBU Research
ฐานข้อมูลงานวิจัยมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
 

กด Like แฟนเพจ
พบปะพูดคุย
กับชาว NBU

Follow NBU
ติดตามข่าวสาร
ในมหาวิทยาลัย

 

ภาพเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ในมหาวิทยาลัย หาชมที่ไหนไม่ได้

Instagram
 
 

EBSCOhost

ท่านสามารถเข้าใช้งานโดยใช้ข้อมูลต่อไปนี้

Username : northbkk
Password : library

เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ลำหรับค้นหางานวิจัย EBSCOhost คลิ๊กที่นี่

×