นักศึกษาสามารถยื่นสำเร็จการศึกษาออนไลน์ผ่านระบบทะเบียนออนไลน์