หลากหลายหลักสูตรตามความต้องการ

null

หลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค ภาคกลาง

null

หลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ทั่วไปและชาวต่างชาติ

null

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ (420 ชั่วโมง)

ทำไมต้องเรียนที่ ม.นอร์ทกรุงเทพ

 • เรียนเฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์ ไม่กระทบการทำงาน

  หลักสูตรปริญญาโทของเราเรียนเฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์เท่านั้น เพื่อไม่ให้กระทบกับการทำงาน

 • สอนให้คุณเป็นมืออาชีพในทุกสาขาวิชา ด้วยอาจารย์ที่มากประสบการณ์

  เรามีอารจารย์มากประสบการณ์ในสาขาวิชาต่างๆ เราจะไม่สอนคุณแค่ในห้องเรียนเท่านั้น แต่เราเน้นให้คุณได้ฝึกปฏิบัติจริงทั้งในห้องปฏิบัติการ ศึกษาดูงานในหน่วยงานชั้นนำ รวมถึงได้เรียนรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้าน

 • เครื่องมือและอุปกรณ์ในการเรียนพร้อม ห้องเรียนทันสมัยตามมาตรฐานสากล

  เรามีห้องเรียนที่ทันสมัย อุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครัน นอกจากนี้เรายังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆอีกมากมาย เช่น ห้องประชุมและสัมมนา, ห้องปฏิบัติการต่างๆ, ห้อง Smart Classroom, Free WiFi, ศูนย์กีฬาในร่ม, สนามกีฬากลางแจ้ง, รถรับส่งภายในมหาวิทยาลัย, รถรับส่งระหว่างวิทยาเขต, ห้องสมุด เป็นต้น

 • อาจารย์มอบความห่วงใย พร้อมให้คำปรึกษา ดูแลใกล้ชิดตลอดจนจบการศึกษา

  อาจารย์ทุกท่านพร้อมที่จะคอยดูแลให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาทุกคนตลอดระยะเวลาที่ศึกษาทั้งในเรื่องการเรียนและเรื่องส่วนตัว เรายินดีรับฟังทุกปัญหาและพร้อมช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆไปด้วยกัน

สิ่งอำนวยความสะดวก

null

รถรับส่งภายในมหาวิทยาลัย

null

ห้องพักผ่อน (ดูหนัง)

null

ห้องประชุมย่อย

null

โซนมันติมีเดีย (ดูหนัง ฟังเพลง)

null

Free WiFi

null

Mini Theater

null

Smart Classroom

null

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Macintosh

null

ห้องประชุมมสัมนา

null

วิหารพระพุทธชินราช

null

ห้องสมุด

null

ห้องสัมมนา / โรงละคร

null

คอมพิวเตอร์ส่วนกลาง

null

ห้องประชุมขนาดใหญ่

null

สนามกีฬาในร่ม

null

สนามกีฬากลางแจ้ง