หลากหลายหลักสูตรตามความต้องการ

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เปิดสอนในหลากหลายหลักสูตรตรงตามความต้องการของตลาด ทั้งภาคปกติ (4 ปี) และหลักสูตรเทียบโอน (2 ปี) ทั้งวิทยาเขตสะพานใหม่และวิทยาเขตรังสิต ดังนี้

null

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
 • สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
 • สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

null

คณะบริหารธุรกิจ

 • สาขาบัญชี
 • สาขาการตลาด
 • สาขาการเงิน
 • สาขาการจัดการ
 • สาขาการจัดการโลจิสติกส์

null

คณะศิลปศาสตร์

 • สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
 • สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 • สาขาภาษาจีนธุรกิจ
 • สาขาธุรกิจการบิน

null

คณะรัฐศาสตร์

 • สาขารัฐประศาสนศาสตร์
 • สาขานิติศาสตร์

null

คณะนิเทศศาสตร์

 • สาขาวิทยุ-โทรทัศน์ และสื่อดิจิตอล
 • สาขาการสื่อสารการตลาดและสื่อใหม่

null

คณะศึกษาศาสตร์

 • สาขาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา

ทำไมต้องเรียนที่ ม.นอร์ทกรุงเทพ

 • มีทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา

  เรามีทุนการศึกษาแก่ผู้ที่สนใจเข้าศึกษามากมาย เช่น ทุนประวัติรุ่งเรือง, ทุนการศึกษาเส้นทางสู่บัณฑิตไอที North Bangkok University และ ทุนการศึกษาพิเศษ นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถกู้เงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้อีกด้วย

 • สอนให้คุณเป็นมืออาชีพในทุกสาขาวิชา ด้วยอาจารย์ที่มากประสบการณ์

  เรามีอารจารย์มากประสบการณ์ในสาขาวิชาต่างๆ เราจะไม่สอนคุณแค่ในห้องเรียนเท่านั้น แต่เราเน้นให้คุณได้ฝึกปฏิบัติจริงทั้งในห้องปฏิบัติการ ศึกษาดูงานในหน่วยงานชั้นนำ รวมถึงได้เรียนรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้าน

 • เครื่องมือและอุปกรณ์ในการเรียนพร้อม ห้องเรียนทันสมัยตามมาตรฐานสากล

  เรามีห้องเรียนที่ทันสมัย อุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครัน นอกจากนี้เรายังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆอีกมากมาย เช่น ห้องประชุมและสัมมนา, ห้องปฏิบัติการต่างๆ, ห้อง Smart Classroom, Free WiFi, ศูนย์กีฬาในร่ม, สนามกีฬากลางแจ้ง, รถรับส่งภายในมหาวิทยาลัย, รถรับส่งระหว่างวิทยาเขต, ห้องสมุด เป็นต้น

 • อาจารย์มอบความห่วงใย พร้อมให้คำปรึกษา ดูแลใกล้ชิดตลอดจนจบการศึกษา

  อาจารย์ทุกท่านพร้อมที่จะคอยดูแลให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาทุกคนตลอดระยะเวลาที่ศึกษาทั้งในเรื่องการเรียนและเรื่องส่วนตัว เรายินดีรับฟังทุกปัญหาและพร้อมช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆไปด้วยกัน

สิ่งอำนวยความสะดวก

null

หอพักนักศึกษา

null

รถรับส่งภายในมหาวิทยาลัย

null

ห้องพักผ่อน (ดูหนัง)

null

ห้องประชุมย่อย

null

โซนมันติมีเดีย (ดูหนัง ฟังเพลง)

null

Free WiFi

null

Mini Theater

null

Smart Classroom

null

ห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ (สตูดิโอ)

null

ห้องปฏิบัติการเครื่องดื่ม (เคาเตอร์บาร์)

null

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Macintosh

null

ห้องประชุมสัมนา

null

ห้องปฏิบัติการวิทยุชุมชน

null

ห้องปฏิบัติการอาหาร

null

วิหารพระพุทธชินราช

null

ห้องปฏิบัติการการบิน (เครื่องบินจริง)

null

ห้องสมุด

null

ห้องสัมมนา / โรงละคร

null

คอมพิวเตอร์ส่วนกลาง

null

ห้องปฏิบัติการโรงแรม

null

ห้องปฏิบัติการศาลจำลอง

null

ห้องประชุมขนาดใหญ่

null

สนามกีฬาในร่ม

null

สนามกีฬากลางแจ้ง