มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) MocMocTV ศูนย์การค้าฟิวเจอร์รังสิตและสเปลล์ ขอเชิญผู้สนใจและน้องๆนักเรียนมัธยมจากทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมการประกวดเต้น “𝐍𝐁𝐔 𝐱 𝐒𝐁𝐀𝐂 𝐂𝐨𝐯𝐞𝐫 𝐃𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞𝐬𝐭 𝟐𝟎𝟐𝟒” ชิงเงินรางวัลและทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 600,000 บาท* เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2566 ที่ : https://forms.gle/WJCRiGRC3vMXcAXZ8

คุณสมบัติ เงื่อนไขและกติกาการสมัคร

 1. ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดอายุ
 2. กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
 3. สมาชิกในทีมจำนวน 4 คนขึ้นไป และไม่เกิน 10 คน
 4. จำกัด 1 คน ต่อ 1 ทีม และจะต้องอยู่ในสถานศึกษาเดียวกัน และต้องมีหลักฐานยืนยันว่ากำลังศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ เช่น บัตรนักเรียน หรือใบรับรองจากสถานศึกษา เป็นต้น
 5. ส่งคลิป Audition ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
 6. ประกาศผลรอบคัดเลือก 10 ทีมที่เข้ารอบ วันที่ 4 มกราคม 2567

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมแข่งขัน

 1. ผู้สนใจเข้าประกวดสมัครผ่านการ Scan QR CODE ผ่านระบบออนไลน์ที่ https://forms.gle/WJCRiGRC3vMXcAXZ8 
 2. กรอกข้อมูลตามที่กำหนดให้ครบถ้วน
 3. Upload หลักฐานประกอบการสมัครเข้าร่วมแข่งขัน ประกอบด้วย
  3.1 สำเนาบัตรนักเรียนหรือนักศึกษา   upload ผ่านระบบ Google Form
  3.2 ภาพถ่ายรูปแบบทีม upload ผ่านระบบ Google Form
 4. ผู้เข้าแข่งขันจัดทำคลิปวีดีโอ (Audition) ความยาวไม่น้อยกว่า 3 นาที และไม่เกิน 5 นาที กำหนดส่งภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยส่งคลิปได้ที่ Email : nantapon.pu@northbkk.ac.th
 5. ประกาศผล Audition ภายในวันที่ 4 มกราคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ ทาง Fanpage Facebook มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ https://www.facebook.com/northbkk
 6. ทีมที่ผ่านการตัดสินในรอบ Audition จะได้เข้าร่วมการแข่งขันในรอบ Final ในวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2567 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยทีมที่ผ่านเข้ารอบให้จัดทำการแสดงความยาวไม่น้อยกว่า 5 นาทีและไม่เกิน 10 นาที โดยเป็นการแสดงชุดเดียวกับที่ส่ง Audition เท่านั้น

หลักเกณฑ์การให้คะแนนและการตัดสินรอบ Audition (คะแนนจากกรรมการ 100%) เกณฑ์มีดังนี้

 1. ทักษะการเต้น, ระเบียบร่างกาย และความพร้อมเพรียง 30%
 2. การถ่ายทอดอารมณ์ บุคลิกภาพนักแสดง และความคล้ายศิลปินต้นแบบ 30%
 3. ความคิดสร้างสรรค์ 10%
 4. เครื่องแต่งกาย 10%
 5. ภาพรวมการแสดง 10%
 6. การรักษาเวลา 10%
 7. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

หลักเกณฑ์การให้คะแนนและการตัดสินรอบ Final (คะแนนจากกรรมการ 100%) เกณฑ์มีดังนี้

 1. ทักษะการเต้น, ระเบียบร่างกาย และความพร้อมเพรียง 25%
 2. การถ่ายทอดอารมณ์ บุคลิกภาพนักแสดง และความคล้ายศิลปินต้นแบบ 30%
 3. ความคิดสร้างสรรค์ 15%
 4. เครื่องแต่งกาย 15%
 5. การให้ความบันเทิงกับผู้ชม 10%
 6. การรักษาเวลา 5% 
 7. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

หลักเกณฑ์การให้คะแนนและการตัดสินรางวัลขวัญใจมหาชน

 1. ผู้จัดประกวดจะนำภาพทีมผู้เข้าประกวดทั้ง 10 ทีมที่ผ่านเข้ารอบ โปรโมทผ่านระบบออนไลน์ ช่องทาง Fanpage Facebook มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ https://www.facebook.com/northbkk
 2. คะแนนกดหัวใจ 1 คะแนน ต่อ การกด 1 หัวใจ
 3. คะแนนการแชร์โพสต์ 1 คะแนน ต่อ การแชร์ 1 ครั้ง
 4. ทีมที่ได้ยอดรวมคะแนนสูงสุดจะได้รับรางวัลขวัญใจมหาชน
 5. เริ่มโหวตตั้งแต่วันที่ 5 – 12 มกราคม 2566
 6. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลการแข่งขัน

 1. รางวัลชนะเลิศ รับเกียรติบัตร เงินสด 5,000 บาท พร้อมทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มูลค่า 120,000 บาท
 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับเกียรติบัตร เงินสด 3,000 บาท พร้อมทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มูลค่า 100,000 บาท
 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเกียรติบัตร เงินสด 2,000 บาท พร้อมทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มูลค่า 80,000 บาท
 4. รางวัลขวัญใจมหาชน 1 รางวัล รับเกียรติบัตร เงินสด 3,000 บาท พร้อมทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มูลค่า 100,000 บาท
 5. รางวัลชมเชย รับเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มูลค่า 60,000 บาท

เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา

 1. เป็นทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ (ยกเว้นคณะพยาบาลศาสตร์)
 2. ทุนการศึกษาสามารถใช้ได้ในปีการศึกษา 2567 – 2568
 3. ทุนการศึกษาให้เปล่า ไม่ต้องใช้ทุนคืนกรณีสำเร็จการศึกษา
 4. ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผู้รับสิทธิ์ได้และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
 5. เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 

 1. อาจารย์นันทพล พันธุเดช มือถือ 065-052-3953
 2. อาจารย์ณัฐพล หกพันนา มือถือ 083-074-7528
 3. อาจารย์พีรภัทร ต่างใจ มือถือ 066-124-5295