คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทย ยอดนิยม 2020 Thailand Education Ranking (TER) ประเภทสถาบันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2564 ด้านมนุษย์ ศิลปศาสตร์ ภาษา และด้านการบิน ท่องเที่ยว โรงแรม