สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เปิดทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาการจัดการคลังสินค้า สินค้าคงคลัง และกระจายสินค้าอาชีพผู้ควบคุมคสังสินค้า คุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 3

รอบที่ 1

 • วันศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 สอบสัมภาษณ์ (Online)
 • วันเสาร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 สอบภาคทฤษฎี และปฏิบัติ

รอบที่ 2

 • วันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 สอบสัมภาษณ์ (Online)
 • วันเสาร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 สอบภาคทฤษฎี และปฏิบัติ

สถานที่สอบ : อาคาร 1 ชั้น 2 และ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

รูปแบบการประเมิน

 • สอบสัมภาษณ์ (Online ผ่าน Zoom Meeting)
 • สอบภาคทฤษฎี (Onsite)
 • สอบภาคปฏิบัติ (Onsite)

คุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมิน : มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 6 เดือน

ค่าธรรมเนียมในการสอบประเมิน : 200 บาท

เอกสารประกอบการสมัคร

 • ใบสมัครเข้ารับการประเมิน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • เอกสารรับรองการทำงาน (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
 • ใบรับรองการทำงาน*
 • ใบรับรองการผ่านงาน*
 • แฟ้มสะสมผลงาน*

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : คุณกมลชนก โทร 061-748-0099