น้องๆสาขาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ได้ร่วมการแข่งขันนำเสนอผลงานทางวิชาการภายใต้หัวข้อ “1st Aviation Skills Development and Enhancement Program” หรือ โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการบิน ครั้งที่ 1 จัดโดยสถาบันการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CATC) ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2566

โดยได้ทำผลงานและนำเสนอร่วมกับเพื่อนๆต่างสถาบัน ทำให้ทีมที่มีสมาชิก #DekNBU ของเราคว้ารางวัลถึง 3 รางวัล

 • 🥈รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 จากกลุ่ม Air Operator หัวข้อ HAWKEYES App
 • 🥉รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 จากกลุ่ม General Aviation หัวข้อ D-TECT App
 • 🏅รางวัล Popular Vote ผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ กลุ่ม Approved Training Organization หัวข้อ www.training simulator

ซึ่งการนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านการบินดังกล่าวมีบทบาทสำคัญในการนำเสนอและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ สำหรับการจัดการสภาวะอันตรายจากนก ในด้านผู้ให้บริการด้านการบินพลเรือน และยังเป็นประสบการณ์ดีๆของสาขาธุรกิจการบินด้วยครับ

 1. นางสาวจามจุรี โสภา
 2. นางสาวกรกนก พาหาร
 3. นางสาวเกตุสุดา รุ่งแสง
 4. นายนพณัฐ เมืองแก้ว
 5. นางสาวซันชาย สินประเสริฐรัตน์
 6. นางสาวนรีกานต์ ทองเทพ
 7. นายนนธิวัฒน์ ขุนธน
 8. นางสาว สิรามล นาคมา
 9. นายภาณุภัทร โพธิ์อ่อน