วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ 2564 สาขาธุรกิจการบิน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ร่วมกับ บริษัท ไทยไฟล์เทรนนิ่ง จำกัด (การบินไทย) โดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพร ประวัติรุ่งเรือง อธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตระกูล จิตวัฒนากร ท่านคณบดีคณะศิลปศาสตร์คณาจารย์ พร้อมทั้งนักศึกษาร่วมพิธีลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านการศึกษา และวิจัย ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่มีความร่วมมือทางด้านวิจัย กับบริษัท Thai Flight Training (TFT) ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร และนักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน รวมทั้งการเรียน การสอน ในภาคสายปฏิบัติการ เพื่อให้นักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน ได้ก้าวสู้ระดับสากลในอนาคต