สภาองค์กรวัฒนธรรมไทย​-อาเซียนและสภาองค์กรเยาวชนคนสร้างชาติ​ ้ มอบรางวัล​ ๑ ปณิธานความดี ​ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์​ ”เกียรติคุณคนดี​ของแผ่นดินไทย” แก่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ สาขาสถานศึกษาดีเด่น​ด้านการแพทย์​ พยาบาล​และสาธารณสุข​ แก่คณะพยาบาลศาสตร์​มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ พร้อมกันนี้ ดร.เยาวดี​ สุวรรณนาคะ​ คณบดีคณะพยาบาศาสตร์ ได้รับรางวัลเกียรติคุณ สาขาเกียรติคุณเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติระดับชาติ ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์แก่นักศึกษาพยาบาล​ มหาวิทยาลัยนอร์ท​กรุงเทพ

นอกจากนี้นักศึกษา​คณะพยาบาลศาสตร์​ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ จำนวน​ 5 ราย ได้รับรางวัลเกียรติคุณ สาขาเยาวชนผู้ทำคุณประโยชน์​ด้านจิตอาสาการแพทย์และสาธารณสุข​ ดังนี้

  • นายอิสรานุวัฒน์​ อิสราวรกุล
  • นางสาวสุกัญญา​ แสงกล้า​
  • นางสาวปณิดา​ อินจำปา​
  • นางสาวพรพรหม​ ทองปัญญา​
  • นางสาวสุกัญญา​ กันต์สุข