วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ดร.ชัยวุฒิ จันมา คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เพื่อเข้าร่วมในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมื่อ (MOU) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ​(TPA Education) กับทางสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย