ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพร ประวัติรุ่งเรือง อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา รูปสุวรรณกุล รองอธิการบดีอาวุโส ให้การต้อนรับ Mrs. Lu Hong รองประธานสหพันธ์จีนโพ้นทะเลกุ้ยหยาง คุณเชาว์ชัย เจียมวิจิตร ประธานคณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและค้าข้ามแดน ด้านจีนตอนใต้ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและคณะ ในพิธีลงนามความร่วมมือทางการศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ กับ สหพันธ์จีนโพ้นทะเลกุ้ยหยาง สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 27 มิถุนายน ณ ห้องโกเมศ อาคารหอสมุดประวัติรุ่งเรือง มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต