ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพร ประวัติรุ่งเรือง อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร โรงพยาบาลนอร์ทเมดและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนอร์ทวิลล์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา รูปสุวรรณกุล รองอธิการบดีอาวุโส มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาล และแพทย์หญิงทักษอร วิโรจน์วรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ได้แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ โรงพยาบาลนอร์ทเมดและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนอร์ทวิลล์ หนึ่งภารกิจของมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ สู่การบริการทางการแพทย์ รองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยที่ก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์ ด้วยการบูรณาการทางการศึกษา สู่วิชาชีพบริการทางด้านสาธารณสุข การพยาบาล และการดูแลผู้สูงอายุ

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก คุณวชิระชัย คูนำวัฒนา Head of Smart System Solution Business, SCG Cement and Building Materials มาร่วมแชร์ประสบการณ์การออกแบบ โรงพยาบาลนอร์ทเมดและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนอร์ทวิลล์ ซึ่งมีดีไซน์และฟังก์ชั่นการใช้งานที่เหมาะสำหรับการฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงวัย การันตีผลงานด้วยรางวัลชนะเลิศการออกแบบอาคารที่มีสุขภาวะที่ดี รางวัลนวัตกรรมเพื่อผู้สูงวัยระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 8 ณ ประเทศสิงคโปร์ (The 8th Asia Pacific Eldercare Innovation Awards 2020, in conjunction with the 2nd Silver Architecture Awards)

ภายในพิธีแถลงข่าวยังได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มาร่วมเสวนาในหัวข้อ “Longevity and Life Span : การมีช่วงชีวิตที่ยืนยาว” แก่แขกผู้มีเกียรติและนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพอีกด้วย