ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ทีมมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ที่คว้ารางวัลชมเชย ในการประกวดผลงานนวัตกรรมทางปัญญา “STAR STEMS TALENT AWARD (รอบ Final) ณ อาคารรัฐสภา มาได้ พร้อมได้รับเงินรางวัลสนับสุนนโครงการอีก 10,000 บาท