ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา รูปสุวรรณกูล รองอธิการบดีอาวุโส มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตระกูล จิตวัฒนากร ผู้ช่วยอธิการบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ร่วมถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ