มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เตรียมเปิดโครงการ NorthMed Hospital & Healthcare Center โรงพยาบาลและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระดับพรีเมียม รองรับสังคมผู้สูงวัยในประเทศไทย เสริมความแข็งแกร่งและการก้าวหน้าไปอีกขั้น ของมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

โรงพยาบาลและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ NorthMed Hospital & Healthcare Center เป็นโรงพยาบาลและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระดับพรีเมียม ที่มีแพทย์พยาบาลคอยดูแลตลอดเวลา มุ่งเน้นให้บริการการรักษา ฟื้นฟูร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุให้แข็งแรง ผ่านกิจกรรมบำบัดต่าง ๆ โดยทีมสหสาขาวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน พร้อมด้วยอุปกรณ์การรักษาที่ทันสมัย แวดล้อมด้วยบรรยากาศที่สดชื่น ร่มรื่นด้วยต้นไม้นานาพรรณรอบอาคารที่พัก เพื่อให้ผู้สูงอายุรู้สึกผ่อนคลาย ผ่านการออกแบบอาคารอย่างรอบด้าน ให้มีลักษณะห้องพักที่โดดเด่น ปลอดภัย ต่อผู้สูงอายุ โดย SCG Building and Living Care Consulting ทีมออกแบบและสถาปนิกระดับประเทศ การออกแบบโครงการ NorthMed Hospital & Healthcare Center ได้รับรางวัลชนะเลิศ การออกแบบอาคารเพื่อสุขภาวะที่ดี รองรับผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือในชีวิตประจำวัน ตามแนวคิด Biophilic Design ที่ได้นำธรรมชาติเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอาคาร จากเวทีรางวัลนวัตกรรมเพื่อผู้สูงวัย ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 8 ณ ประเทศสิงคโปร์ เตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้ และนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์และการเพิ่มแหล่งงานให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพในอนาคตอีกด้วย