ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพร ประวัติรุ่งเรือง อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เป็นประธานเปิดการแข่งขัน E-Sport สุดยิ่งใหญ่ พร้อมด้วย ดร.นันทนา ชวศิริกุลฑล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา ดร.อมรวิทย์ วัชรพฤษาดี คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล และผู้สนับสนุน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขัน ROV ESports SBAC-NBU X MOCMOC TV 2024 รุ่นเยาวชน ชิงถ้วยพร้อมเงินรางวัล และทุนการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) และ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (NBU) รวมกว่า 300,000 บาท วันที่ 22 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมเอราวัณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ