ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตระกูล จิตวัฒนากร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ได้รับรางวัล “บุคคลผู้สร้างสรรค์พัฒนาสังคมดีเด่นแห่งปี” ประจำปี 2564 จาก สภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม ร่วมกับ สโมสรส่งเสริมศักยภาพเยาวชนสู่ความเป็นสากล แห่งประเทศไทย