มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ขอแสดงความยินดีกับ นายปรวิศ เล็กวิชัย และนางสาวสุทธิดา ผลเวช จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ในโอกาสได้รับรางวัล THAILAND MASTER YOUTH 2020-2021 ประเภทเยาวชนต้นแบบ สาขาทักษะฝีมือและอาชีพ จากชมรมสร้างสรรค์พัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเชิดชูเกียรติแก่บุคคลผู้มีความสำคัญต่อการสร้างสรรค์พัฒนาเด็กและเยาวชน รวมทั้งเป็นการเชิดชูเกียรติแก่เด็กและเยาวชนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ความประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี และมีความชำนาญการศึกษาด้าน วิชาการ วิชาชีพ การเล่นกีฬา การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม การเล่นดนตรี การร้องเพลง การเต้น และการแสดง ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่นิยมยอมรับทั้งในและต่างประเทศไทย และเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนรุ่นหลังต่อไป

ซึ่งจะจัดให้มีการมอบรางวัลโดย ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ในวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 18.00 – 21.00 น. ณ ศูนย์การค้าโชว์ดีซี ห้องอุลตร้าอารีน่า ชั้น 5 (Ultra Arena Show DC Floor s)