มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววนัสนันท์ แสงงิ้ว นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ได้รับรางวัลเหรียญฝีมือยอดเยี่ยม สาขากราฟิกดีไซน์ การแข่งขัน WorldSkills ASEAN Singapore 2023 ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 22-27 กรกฎาคม 2566