ขอแสดงความยินดีทีมจานร่อน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ คว้ารองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันจานร่อนอุดมศึกษา ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 (พ.ศ. 2566) ณ สนามกีฬาฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นครปฐม