มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตระกูล จิตวัฒนากร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ในโอกาสเข้ารับรางวัล “เสาอโศกธรรมจักร” รางวัลบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ด้านการศึกษาและการพัฒนาเยาวชน