มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่

6/999 ซ.พหลโยธิน 52  ถ.พหลโยธิน  แขวงคลองถนน  เขตสายไหม กทม. 10220
โทรศัพท์ 02-9727200 โทรสาร 02-9727751

หมายเลขภายใน

 • ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา 143
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา 142
 • หัวหน้าแผนกวินัยและกีฬา 190
 • แผนกวินัยและกีฬา 146
 • หัวหน้าแผนกกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา 145
 • แผนกทุนการศึกษาและสวัสดิการ 100, 104
 • ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 186
 • ธุรการแผนกแนะแนว 140,141
 • ธุรการสำนักกิจการนักศึกษา 144

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

59 ม.2 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ 02-5331000 โทรสาร 02-5331020
หมายเลขภายใน

 • แผนกกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา 555
 • แผนกแนะแนวการศึกษา  131
 • รับสมัครนักศึกษา 102 – 104
 • แผนกวินัยและกีฬา 150
 • แผนกทุนการศึกษาและสวัสดิการ  112