กำลังอัปโหลดงานวิจัย...
งานวิจัย

รหัสงานวิจัย 56LA0020002
ชื่องานวิจัย (ไทย) การธำรงอัตลักษณ์ของชาวจีนเจนเนอเรชั่นวายในย่านไชน่าทาวน์เยาวราช
ชื่องานวิจัย (Eng) The maintenance of the Chinese identity of the Chinese Generation Y at Chinatown Yawaraj
งานวิจัยปี 2556
ผู้วจัย สานิต ศิริวิศิษฐกุล และเฉลิมชัย วิโรจน์วรรณ

บทความงานวิจัย
เนื้อหาถูกซ่อน กรุณาเข้าสู่ระบบ

กราฟแสดงสถิติฐานข้อมูลงานวิจัย

×

Lorem ipsum dolor sit amet.

X