กำลังอัปโหลดงานวิจัย...ข่าวประชาชัมพันธ์
งานวิจัยยอดฮิต

The situation and influencing factors of Thai natural rubber exporting to People Republic of China Market
56BA0040004 | ปี 2556 | ผู้วิจัย : สิทธิพร ประวัติรุ่งเรือง และ สมยศ อวเกียรติ
อ่าน 2131 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2558)

Decision Making and Consumer Behavior of Frozen Ready Meals Consuming in Bang Khae District, Bangkok
| ปี 2557 | ผู้วิจัย : สมยศ อวเกียรติ สิทธิพร ประวัติรุ่งเรือง
อ่าน 1661 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : การประชุมวิชาการระดับชาติ เบญจมิตรวิชาการครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ วันที่ 29 พฤษภาคม 2558

Conceptual Framework Study of Information and Communication Technology to Promote the Proactive Involvement of Global Merit Principle in Cultivating Youths’ Morality: A case study of Khlong Sam Subdistrict Administrative Organization, Khlong Luang, Pathum Thani Province
| ปี 2557 | ผู้วิจัย : วีระ สุภะ
อ่าน 1326 ครั้ง

Development of Television Broadcasting Administration Model Using Information and Communication Technology Contribute to ASEAN Community 2015
| ปี 2555 | ผู้วิจัย : วีระ สุภะ
อ่าน 1277 ครั้ง

The maintenance of the Chinese identity of the Chinese Generation Y at Chinatown Yawaraj
56LA0020002 | ปี 2556 | ผู้วิจัย : สานิต ศิริวิศิษฐกุล และเฉลิมชัย วิโรจน์วรรณ
อ่าน 1272 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : วารสารหาดใหญ่วิชาการ ปีที่12 ฉบับที่2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2557

Attitudes Towards Professional of Accountants in Pathumthani Province
| ปี 2556 | ผู้วิจัย : วิชุตา นาคเถื่อน
อ่าน 1268 ครั้ง

A STUDY AND COMPARISION OF SOFTWARE DEVELOPMENT BETWEEN JOGET WORKFLOW AND PHP WEB APPLICATION CASE STUDY: LEAVE SYSTEM
55IT0010001 | ปี 2555 | ผู้วิจัย : อนุมาศ แสงสว่าง, พุทธินันท์ นาคสุข
อ่าน 1248 ครั้ง


กราฟแสดงสถิติฐานข้อมูลงานวิจัย

×

Lorem ipsum dolor sit amet.

X