Search


 
 
 

ดร.ประเสริฐ ประวัติรุ่งเรือง อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ได้เข้ารับรางวัล "คนดีสังคมไทย" ประจำปี 2556 สาขาบริหารการศึกษา

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556 ดร.ประเสริฐ ประวัติรุ่งเรือง อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ได้เข้ารับรางวัล "คนดีสังคมไทย" ประจำปี 2556 สาขาบริหารการศึกษา ในโครงการ วางวัลไทย คนดี ความดี แทนคุณแผ่นดิน ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดี-รังสิต จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย และคณกรรมการอำนวยการจัดงานนิตยสารเส้นทางไทย


โครงการความรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมไทย กับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม


ขอเชิญร่วมอบรมดำน้ำเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Diving Tourism)


เข้าร่วมฟังสัมมนา เยาวชนรุ่นใหม่...ใส่ใจประชาธิปไตย


ขอเชิญร่วมอบรม การพัฒนาบุคลิกภาพและการแต่งหน้า


ขอเชิญร่วมฝึกอบรม การเตรียมตัวในการสมัครแอร์โฮสเตส


View All