Search


 
 
 

ดร.ประเสริฐ ประวัติรุ่งเรือง อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ได้เข้ารับรางวัล "คนดีสังคมไทย" ประจำปี 2556 สาขาบริหารการศึกษา

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556 ดร.ประเสริฐ ประวัติรุ่งเรือง อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ได้เข้ารับรางวัล "คนดีสังคมไทย" ประจำปี 2556 สาขาบริหารการศึกษา ในโครงการ วางวัลไทย คนดี ความดี แทนคุณแผ่นดิน ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดี-รังสิต จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย และคณกรรมการอำนวยการจัดงานนิตยสารเส้นทางไทย


กำหนดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 1/2557


มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ NBU ประจำเดือนมิถุนายน


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดการ์ตูน "ความปลอดภัย"


รายการ SME’s มืออาชีพ ตอน “บ้านตุ๊กกะตุ่น หุ่นกระบอกไทย”


ผู้บริหารมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพให้โอวาทแก่คณะนักฟุตซอลทีมชาติไทยชุดมหาวิทยาลัยโลก


View All