Search


 
 
 

ดร.ประเสริฐ ประวัติรุ่งเรือง อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ได้เข้ารับรางวัล "คนดีสังคมไทย" ประจำปี 2556 สาขาบริหารการศึกษา

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556 ดร.ประเสริฐ ประวัติรุ่งเรือง อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ได้เข้ารับรางวัล "คนดีสังคมไทย" ประจำปี 2556 สาขาบริหารการศึกษา ในโครงการ วางวัลไทย คนดี ความดี แทนคุณแผ่นดิน ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดี-รังสิต จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย และคณกรรมการอำนวยการจัดงานนิตยสารเส้นทางไทย
รายการ SME’s มืออาชีพตอน “ผลิตภัณฑ์จุลลินทรีย์ 100 % ฉัตรวัฏฏ์ ”


อบรมดำน้ำเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Diving Tourism)


อบรมการเตรียมตัวในการสมัครแอร์โฮสเตส


ดร.ปัทมา รูปสุวรรณกุล เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติในนามของมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ในฐานะองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี 2557


สานสัมพันธ์ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ (English Night) ในหัวข้อ“Up to you Party”


View All