ดร.ประเสริฐ ประวัติรุ่งเรือง อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ได้เข้ารับรางวัล "คนดีสังคมไทย" ประจำปี 2556 สาขาบริหารการศึกษา

วันที่ 26 มีนาคม 2556 | จำนวนคนอ่าน 1017 คน

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556 ดร.ประเสริฐ ประวัติรุ่งเรือง อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ได้เข้ารับรางวัล "คนดีสังคมไทย" ประจำปี 2556 สาขาบริหารการศึกษา ในโครงการ วางวัลไทย คนดี ความดี แทนคุณแผ่นดิน ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดี-รังสิต จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย และคณกรรมการอำนวยการจัดงานนิตยสารเส้นทางไทย

Tag : ดร.ประเสริฐ ประวัติรุ่งเรือง อธิการบดี