Search


 
 
 

ดร.ประเสริฐ ประวัติรุ่งเรือง อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ได้เข้ารับรางวัล "คนดีสังคมไทย" ประจำปี 2556 สาขาบริหารการศึกษา

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556 ดร.ประเสริฐ ประวัติรุ่งเรือง อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ได้เข้ารับรางวัล "คนดีสังคมไทย" ประจำปี 2556 สาขาบริหารการศึกษา ในโครงการ วางวัลไทย คนดี ความดี แทนคุณแผ่นดิน ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดี-รังสิต จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย และคณกรรมการอำนวยการจัดงานนิตยสารเส้นทางไทย
โครงการทัศนศึกษาเก็บเส้นทางทางการท่องเที่ยว เส้นทางที่ 3 จังหวัดนครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี


ขอเชิญร่วมอบรมสัมนาในหัวข้อ "จากงานวิจัยสู่การประยุกต์ใช้"


โครงการส่งเสริมความรู้: Make dreams come true with a quality English Education


รายการ SME’s มืออาชีพตอน "ผักอัดเม็ด ไบโอเวกกี้" (BioVeggie)


รายการ SME’s มืออาชีพตอน "สะโรรักษ์ ผู้นำเวชสำอางสมุนไพรไทย"


View All