ติดต่อเรา : วิทยาเขตสะพานใหม่ โทร. 02-972-7200, วิทยาเขตรังสิต โทร. 02-533-1000 รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบพิเศษ ตั้งแต่วันนี้ - 10 สิงหาคม 2560 คลิกอ่านรายละเอียด

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบการทำงานร่วมกันผ่านคลาวด์เทคโนโลยี


คณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และระดับมหาวิทยาลัย กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติการ (CoP) ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบการทำงานร่วมกันผ่านคลาวด์เทคโนโลยี วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ S2311 วิทยาเขตสะพานใหม่ โดยมีดร.เฉลิมชัย วิโรจน์วรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในพิธี


วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 | จำนวนคนอ่าน 253 คน
Tag : อบรมสัมมนา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ