ติดต่อเรา : วิทยาเขตสะพานใหม่ โทร. 02-972-7200, วิทยาเขตรังสิต โทร. 02-533-1000

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558


มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ จัดพิธีประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 โดยได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธี ในวันที่ 12 มีนาคม 2559 ณ ห้องปทุมรัตน์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

ในการนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ได้ประทานพระโอวาทใจความสำคัญว่า "ปริญญาบัตรที่บัณฑิตทั้งหลายได้รับ มีความหมายและมีความสำคัญที่ไม่เพียงเป็นใบรับรองวิทยฐานะว่า แต่ละคนเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเท่านั้น หากแต่ยังแสดงถึงความตั้งใจ และความพากเพียรในการศึกษาเล่าเรียน เพื่อเป็นรากฐานในการสร้างความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้าในชีวิต ฉะนั้น ในวันข้างหน้า ไม่ว่าท่านจะศึกษาต่อ หรือประกอบกิจการงาน ก็อย่าได้ละทิ้งความตั้งใจ และความพากเพียร ที่เคยทำให้ได้รับความสำเร็จมาแล้วในทางการศึกษา หากจะต้องรักษาไว้ให้เหนียวแน่น พร้อมทั้งสร้างเสริมให้เจริญงอกงาม เพื่อจะได้มีความสำเร็จก้าวหน้าที่สูงขึ้นไปอีก เนื่องด้วยว่าความตั้งใจและความพากเพียรนี้เป็นคุณธรรมที่หนุนค้ำบุคคล ให้มีจิตสำนึกรับผิดชอบ เอาใจใส่ ไม่ปล่อยปละละเลยกิจการงานทั้งปวง และไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก กล้าที่จะเผชิญกับอุปสรรคปัญหาอย่างหนักแน่นมั่นคง บัณฑิตทั้งหลาย จึงควรปลูกฝังคุณธรรมดังกล่าวไว้ให้มีขึ้นในตนอยู่โดยตลอด จะได้สามารถนำวิชาความรู้ที่มีอยู่ ไปใช้สร้างสรรค์ชีวิต ประกอบกิจการงาน ให้ประสบความสำเร็จก้าวหน้า บังเกิดผลเป็นประโยชน์สุข ความวัฒนาถาวร ทั้งแก่ตน สังคม ตลอดถึงชาติบ้านเมืองอย่างเต็มภาคภูมิ และสมกับเกียรติแห่งปริญญาต่อไป"

2016年3月12日,曼谷北部大学于本大学蓝实的新校区为2015年度毕业生举办毕业典礼证书授予仪式。恩蒙 泰国宋持哇丽王妃殿下驾临担任嘉宾主席,并为各毕业生颁发文凭证书。

毕业当天,泰国宋持哇丽王妃 给毕业生们致勉励词,主要的重点是:“每个毕业生所获得的文凭很有意义且很重要,它不仅代表毕业生学位的认可证书,更表明了各位毕业生对未来生活的稳定和繁荣奠下基石而勤奋学习,并持之以恒。所以,在未来的日子里,无论是继续学习或迈向工作,请不要放弃意向和勤奋,曾获得的成功教育,必须保持一致,并促进其茁壮成长,是为了获得高一级的成功。由于决心和勤奋是人们的道德支柱,它使我们意识到对每一件事情务必负责,并且专注、永不放弃。面对困境不灰心丧气,勇于面对一切阻碍并坚持不懈。

各位毕业生务必将以上所提到的道德时时刻刻栽培在各自心理,之所以才能将自己所学过的知识应用到日常生活或工作中,使生活、工作顺利进行完成就是所谓的幸福。并不断地发展自己,使社会、国家都以你为荣,这才合乎一个毕业生应有的荣誉。”


วันที่ 12 มีนาคม 2559 | จำนวนคนอ่าน 5529 คน
Tag : พิธีประทานปริญญาบัตร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ