รู้จักรุ่นพี่

พันโทสุพรรณ ภูถมดี

สังกัดหน่วยงานหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ตำแหน่ง ประจำหน่วยงานบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

นางสาวลีลาวดี ศรีพลับ

สังกัดหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก จังหวัดปทุมธานี ตำแหน่ง บุคลากร

นายอรุญ ไชยภาษี

สังกัดหน่วยงานทัณฑสถานบำบัดพิเศษ จังหวัดปทุมธานี  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน

นายวิทยา เชื้อสิงห์

สังกัดหน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกมาตรฐานการก่อสร้างระบบจำหน่าย

นายสัมพันธ์ ตั้งเบญจผล

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุโขทัย

ภาพกิจกรรม