แนะนำหลักสูตร โดย

ผศ.ดร.สมยศ อวเกียรติ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ)

โทร. 02-972-7200 ต่อ 400, 441
E-mail : somyos.av@northbkk.ac.th


ติดต่อเราได้ที่

  • คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 4 วิทยาเขตสะพานใหม่ ทุกวันอังคาร-วันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 8.30-17.30 น.
    เลขที่ 6/999 ซอยพหลโยธิน 52 ถนนพหลโยธิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
  • โทรศัพท์ 02-9727200 ต่อ 401, 099-0634063 
  • โทรสาร 02-9727751
  • E-Mail : info.mba@northbkk.ac.th