การต่อสายสัญญาณเสียงเพื่อใช้งานในห้องเรียน วิทยาเขตรังสิต

การการต่อสายสัญญาณเสียงเพื่อใช้งานในห้องเรียน วิทยาเขตรังสิต

1.นำสายสัญญาณเสียง มินิโฟนหรือแจ๊คหูฟัง ต่อเข้ากับ โน๊ตบุ๊ค

2.นำปลายสายหัว RCA หรือแจ๊คขาว/แดง ต่อเข้ากับ เครื่องขยายเสียงในห้องเรียน

3.จากนั้นปรับวอลลุ่มหน้าเครื่องขยายเสียงตามช่องสัญญาณที่เสียบเข้าไป แล้วค่อยเพิ่มหรือลดเสียงที่วอลลุ่ม MASTER อีกครั้ง

หมายเหตุ สายสัญญาณเสียง A/V  ด้านนึงจะเป็น มินิโฟนหรือแจ๊คหูฟัง 3.5 มม.อีกด้านจะเป็นหัว RCA หรือแจ๊คขาว/แดง