วิธีการบันทึกภาพกิจกรรมจากเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

  1. ไปที่ “รอบรั้ว NBU” จากนั้นคลิกเลือก “ดูรูปทั้งหมด”

  2. เลือกอัลบั้มภาพที่ต้องการ แล้วคลิกเข้าไปในอัลบั้มนั้น

  3. เมื่อเข้ามาแล้วจะแสดงรายละเอียดของอัลบั้มและรูปภาพทั้งหมด หากต้องการดูภาพขนาดใหญ่ให้คลิกภาพที่ต้องการดู หากต้องการบันทึกภาพให้คลิกขวาแล้วเลือก บันทึกรูปภาพเป็น