ภายนตร์ใหม่ NBU Theater ประจำเดือนสิงหาคม

ภายนตร์ใหม่ประจำเดือนสิงหาคม สามารถรับชมได้ที่ห้อง NBU Theater อาคารหอสมุดประวัติรุ่งเรือง ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต