ขั้นตอนการขอลงข่าวประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์มหาวิทยาลัย/เว็บไซต์หน่วยงาน

  1. กรอกแบบฟอร์มแจ้งความจำนงนำข้อมูลขึ้นบนเว็บไซต์ คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
  2. ส่งแบบฟอร์มที่สำนักหอสมุดและสารสนเทศ
  3. รอการอัพเดทข้อมูลที่แจ้งความประสงค์ในเว็บไซต์

หมายเหตุ :

  1. ข้อมูลที่ขึ้นเว็บจะต้องเป็นข้อมูลจากดิจิตอลไฟล์เท่านั้น
  2. สามารถส่งไฟล์แนบมาได้ที่อีเมล์ anucha.sa@northbkk.ac.th
  3. ส่งข้อมูลล่วงหน้า อย่างน้อย 2 วันทำการ
  4. ขอสงวนสิทธิ์การแก้ไขข้อมูลเพื่อความเหมาะสมในการจัดวาง
  5. ขอสงวนสิทธิ์การนำข้อมูลขึ้น – ลง เว็บตามความเหมาะสม
  6. ผู้ส่งข้อมูลเป็นผู้รับผิดชอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมด
  7. ในกรณีไม่มีผู้รับรองข้อมูล ผู้ดูแลระบบไม่สามารถให้บริการได้