การต่อโน๊ตบุ๊คเข้ากับเครื่องโปรเจคเตอร์

การต่อโน๊ตบุ๊คเข้ากับเครื่องโปรเจคเตอร์

การต่อโน๊ตบุ๊คหรือเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ากับเครื่องโปรเจคเตอร์เป็นเรื่องง่ายๆที่ใครๆก็สามารถทำได้ โดย

  • ขั้นตอนแรก เปิดโน๊คบุ๊คหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะใช้งานก่อนหลังจากเปิดเสร็จแล้วรอให้เครื่องทำงานสักพัก
  • ขั้นตอนที่สอง ให้เปิดเครื่องโปรเจคเตอร์ให้เครื่องโปรเจคเตอร์ขึ้นหน้าจอให้ต่อสายสัญญาณ
  • ขั้นตอนที่สาม นำสายสัญญาณ VGA หัวสีฟ้า ต่อจากเครื่องโน๊ตบุ๊คหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อน แล้วค่อยนำไปเสียบที่เครื่องโปรเจคเตอร์หลังจากนั้น รอให้เครื่องทั้งสองต่อสัญญาณ กัน ก็จะขึ้นภาพโดยอัตโนมัติ

ในกรณีที่ต่อแล้วสัญญาณภาพไม่ขึ้นให้ลองตรวจเช็คฟังค์ชั่นการใช้งาน เช่นถ้าเป็นโน๊คบุ๊ค Dell ให้กด Fn ค้างไว้แล้วกด F1 แต่ถ้าเป็น Acer ให้กด Fn ค้างไว้แล้วกด F5

ตัวอย่างภาพ

 

                                                                                                                                                   

จัดทำโดย ว่าที่ร้อยตรีกันต์ธีภพ จันทร์โพธิ์ เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ