การต่อสายแปลงสัญญาณ HDMI เป็น VGA เพื่อนำภาพจากคอมพิวเตอร์แสดงภาพออกไปที่เครื่องโปรเจคเตอร์

ตัวแปลงสัญญาณ HDMI เป็น VGA ใช้แปลงสัญญาณภาพจากคอมพิวเตอร์ให้ภาพไปออกที่เครื่องโปรเจคเตอร์

1. นำหัว HDMI ต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ สังเกตที่ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์กับหัวสายสัญญาณจะมีเขียนภาษาอังกฤษกำกับไว้เพื่อป้องกันการสับสน

2. จากนั้นนำปลายสาย VGA อีกด้านที่มีสัญลักษณ์จอภาพหัวสีฟ้า มาต่อเข้ากับสาย VGA หัวสีฟ้าที่เป็นสายสัญญาณภาพโปรเจคเตอร์  

3. เมื่อต่อสายสัญญาณแล้วสักพัก ภาพก็จะแสดงออกที่เครื่องโปรเจคเตอร์ แต่ถ้าโปรเจคเตอร์ยังไม่แสดงผล ให้ลองตรวจสอบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ในโหมดการแสดงภาพออกโปรเจคเตอร์แล้วรึยัง ถ้าอยู่ในโหมดแสดงภาพแล้วลองทดสอบการต่อสายสัญญาณอีกครั้ง

หมายเหตุ โหมดการแสดงผลการต่อภาพออกโปรเจคเตอร์มีคำแนะนำในการใช้งาน ที่หน้าเว็ปหน่วยงานฯ ในหัวข้อ คำถามที่พบบ่อย หน่วยงานสำนักหอสมุดและสารสนเทศ

จัดทำโดย ว่าที่ร้อยตรีกันต์ธีภพ จันทร์โพธิ์ เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ สำนักหอสมุดและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ