การต่อสายสัญญาณเสียงเพื่อใช้งานในห้องเรียน วิทยาเขตสะพานใหม่

การต่อสายสัญญาณเสียงเพื่อใช้งานในห้องเรียน วิทยาเขตสะพานใหม่

1.นำสายสัญญาณเสียง มินิโฟนหรือแจ๊คหูฟัง ต่อเข้ากับ โน๊ตบุ๊ค 

  

2.นำปลายสายแจ๊คโฟนหรือแจ๊คไมค์ ต่อเข้ากับ เครื่องขยายเสียงในห้องเรียน  

 

3.จากนั้นปรับวอลลุ่มหน้าเครื่องขยายเสียงตามช่อง MIC ที่เสียบเข้าไป แล้วค่อยเพิ่มหรือลดเสียงที่วอลลุ่ม MASTER อีกครั้ง

  

หมายเหตุ สายสัญญาณเสียง มินิโฟน 3.5 มม.หรือแจ๊คหูฟัง ปลายสายอีกด้านจะเป็น หัวแจ๊คโฟนหรือแจ๊คไมค์ 6.3 มม.