มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ร่วมมือ บริษัท Huawei Technologies Thailand จัดตั้งโครงการศึกษา เพื่อพัฒนานักศึกษาด้าน ICT ภายใต้โครงการ Huawei ICT Academy

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ร่วมมือ บริษัท Huawei Technologies Thailand จัดตั้งโครงการศึกษา เพื่อพัฒนานักศึกษาด้าน ICT ภายใต้โครงการ Huawei ICT Academy ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2013 โดยบริษัทหัวเว่ยได้พัฒนาหลักสูตรวิชาที่มีคุณภาพ ตลอดจนให้การบริการสนับสนุนต่าง ๆ แก่มหาวิทยาลัย เพื่อช่วยอบรมคณาจารย์และบุคลากร ร่วมกันจัดตั้งและพัฒนาปรับปรุงระบบหลักสูตรสาขาวิชา ICT และห้องปฏิบัติการให้ได้มาตรฐาน

สำหรับการจัดตั้งโครงการ Huawei ICT Academy ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มีวัตถุประสค์เพื่อช่วยสนับสนุนมหาวิทยาลัยด้าน ICT ให้สามารถดำเนินการได้อย่างมั่นคงใน 4 ด้าน ดังนี้

  1. การจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาทักษะที่เน้นการปฏิบัติ
  2. สนับสนุนนักศึกษาสำหรับการสอบประกาศนียบัตรของ Huawei โดนไม่มีค่าใข้จ่ายและเข้าร่วมการแข่งขัน Huawei ICT Competition ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก
  3. เปิดเวทีให้นักศึกษาได้ติดต่อสื่อสารกับเพื่อนนักศึกษาด้วยกันและแสดงความสามารถของตัวเอง ร่วมกับพันธมิตรในการจัดงาน ICT Talent Job Fair
  4. เป็นการช่วยให้นักศึกษาหางานและส่งเสริมการจับคู่ที่มีประสิทธิภาพระหว่างอุปสงค์และอุปทานแรงงาน