นาย ณเรศ สีชำนาญ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้ารอบ 15 คนสุดท้าย ภาคกลาง ของสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ปี7 Cabling Contest

ขอแสดงความยินดีกับ นาย ณเรศ สีชำนาญ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ลำดับที่ 9 ของการแข่งขัน คะแนนรวม 87 คะแนน ได้เข้ารอบ 15 คนสุดท้าย ภาคกลาง ของสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ปี 7 Cabling Contest