• ที่ตั้ง อาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 6/999 ซ.พหลโยธิน 52 ถ.พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม. 10220
  • โทร. 02-9727200 ต่อ 450