คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทอินโฟกราฟิก ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดการประกวดคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก “DIGIFAM AWARDS” ชิงถ้วยพระราชทาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๗๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการ Healthy Digital Family “เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง” โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานการผลิตสื่อคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก แสดงแนวคิดในการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ปลอดภัยและมีวัฒนธรรม

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทอินโฟกราฟิก ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า เมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 9:00 – 15:00 น. ณ ห้องออดิทอเรียมชั้น 2 โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ