News Ticker

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ร่วมมือ บริษัท Huawei Technologies Thailand จัดตั้งโครงการศึกษา เพื่อพัฒนานักศึกษาด้าน ICT ภายใต้โครงการ Huawei ICT Academy

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ร่วมมือ บริษัท Huawei Technologies Thailand จัดตั้งโครงการศึกษา เพื่อพัฒนานักศึกษาด้าน ICT ภายใต้โครงการ Huawei ICT Academy ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2013 โดยบริษัทหัวเว่ยได้พัฒนา …

นาย ณเรศ สีชำนาญ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้ารอบ 15 คนสุดท้าย ภาคกลาง ของสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ปี7 Cabling Contest

ขอแสดงความยินดีกับ นาย ณเรศ สีชำนาญ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ลำดับที่ 9 ของการแข่งขัน คะแนนรวม 87 คะแนน ได้เข้ารอบ 15 คนสุดท้าย ภาคกลาง ของสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ปี 7 Cabling Contest …

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทอินโฟกราฟิก ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดการประกวดคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก “DIGIFAM AWARDS” ชิงถ้วยพระราชทาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชน …

โครงการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐาน EPUB3

โครงการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐาน EPUB3 จัดขึ้นโดย สวทช และ nectec รุ่นที่ 1-4 ณ โรงแรมรามากาเด้น …

ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (TMEC)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (TMEC) โดยมีนักศึกษาสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ปี 2 และ 3 สาขาเทคโนโลนีสารสนเทศ ปี 2 และคณาจารย์ จำนวน 30 คน เข้าร่วมดูกระบวนการ …

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบการทำงานร่วมกันผ่านคลาวด์เทคโนโลยี

คณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และระดับมหาวิทยาลัย กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติการ (CoP) ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการเรียนร …

บรรยาย เรื่อง เตรียมความพร้อม…..ก้าวสู่ครู 4.0

อาจารย์ณัฐพล ธนเชวงสกุล ได้รับเชิญจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ให้เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง เตรียมความพร้อม…..ก้าวสู่ครู 4.0 ในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนการฝึกประสบการณ์วิชา …

อบรมหลักสูตรการสร้างสื่อการเรียนการสอนผ่าน Google Apps for Education ในโลกเสมือนจริง ให้กับบุคลากรโรงเรียนสายไหม (ทัสนารมย์อนุสรณ์)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการอบรมหลักสูตรการสร้างสื่อการเรียนการสอนผ่าน Google Apps for Education ในโลกเสมือนจริง ให้กับบุคลากรโรงเรียนสายไหม (ทัสนารมย์อนุสรณ์) ในวันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 9.00-1 …

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพคว้าอันดับ 3 ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19

นายธีระพงษ์ ฤทธิ์มาก นายปรีชา โคตะพัฒน์ และอาจารย์ณัฐพล ธนเชวงสกุล นำผลงาน เรื่อง การพัฒนาระบบฟาร์มเลี้ยงไก่โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อทุกสรรพสิ่ง โดยได้รับรางวัลที่ 3 กลุ่มหัวข้อพิเศษ “โปรแกรมเพ …

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลงานนักศึกษา