Search


 
 
 

ผู้เยี่ยมชม

หลักสูตรที่เปิดสอน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

เอกสารประกอบการสมัคร
ศูนย์รับสมัครนักศึกษา
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และการขยายตัวของตลาดแรกงาน เรามีสาขาวิชาให้เลือกเรียนหลากหลายถึง 25 สาขาวิชา
คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเรียนเป็นอย่างไรบ้าง ที่มี่เรามีคำตอบให้ อยากรู้ว่าเรามีคุณสมบัติครบหรือไม่ เข้ามาดูได้เลย
ก่อนสมัครเรียนมาดูกันว่าจะต้องมีการเตรียมเอกสารอะไรกันบ้าง เตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปสมัครกันเลย
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเรียนได้ง่าย โดยเรามีศูนย์รับสมัครนักศึกษากระจายอยู่ทั่วประเทศ จึงไม่ต้องกลัวว่าการสมัครเรียนจะทำได้ยาก