News

ประกาศมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ในกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ

ตามสถานการณ์ปัจจุบันยังมีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มีความห่วงใยและตระหนักถึงสุขภาพพลานามัยของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทุกคน

เลื่อนการจัดงานปัจฉิมนิเทศระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เรื่องมาตรการระยะเร่งด่วนสำหรับการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ข้อ 1.14 ให้ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการภาคเอกชนให้หลีกเลี่ยง

นักศึกษา ม.นอร์ทกรุงเทพ คว้าเหรียญทองแดง ในวันนักประดิษฐ์ Thailand New Gen Inventors Award 2020 ( I-New Gen Award 2020 )

ทีมนักศึกษา ม.นอร์ทกรุงเทพ คว้าเหรียญทองแดง กลุ่มสุขภาพและการแพทย์ นำเสนอ “ระบบแจ้งเตือนการสูบบุหรี่ในพื้นที่หวงห้ามผ่าน LINE

พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒

พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ -

ขยายเวลาให้นักศึกษาผู้กู้ยืมที่ได้ดำเนินการยื่นแบบคำขอกู้ยืมผ่านระบบ e-Studentloan ของภาคเรียนที่ 2/2562

ด้วย แผนกทุนการศึกษาและสวัสดิการ ได้เปิดขยายเวลาให้นักศึกษาผู้กู้ยืมที่ได้ดำเนินการยื่นแบบคำขอกู้ยืมผ่านระบบ e-Studentloan ของภาคเรียนที่ 2/2562 ภายในเวลาที่กองทุนกำหนด

NBU Hilights

รอบรั้ว NBU

รวมภาพกิจกรรมในมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

“นอร์ทกรุงเทพโบว์ลิ่งเกมส์ 2563” ครั้งที่ 3
NBU Innovative Startup #3
พิธีมอบเกียรติบัตรและประดับเข็ม NBU “เยาวชนคนดีนอร์ทกรุงเทพ” ประจำเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาเขตสะพานใหม่
เปิดตัวสโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
พิธีมอบเกียรติบัตรและประดับเข็ม NBU “เยาวชนคนดีนอร์ทกรุงเทพ” ประจำเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2563
งานเลี้ยงราตรีน้ำเงินขาว
พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561-2562
อบรมสมาธิ ครั้งที่ 1 หลักสูตร “ชินนสาสมาธิ”
New Year Party 2020
พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ครูในใจศิษย์ ครั้งที่ 16
ทำบุญตักบาตรปีใหม่
ปฐมนิเทศนักศึกษา ICC หลักสูตร MBA
พิธีมอบประกาศนียบัตร นักศึกษาจีนหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้น 5 เดือน
พิธีแถลงข่าวการประกวดสื่อรณรงค์หัวข้อ “มหกรรมสื่อสร้างสรรค์รู้เท่าทันพนันรอบตัว”
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Google Classroom
NBU Innovative Startup #3
พิธีปิดการแข่งขัน ฟุตซอลอุดมศึกษา กรมพลศึกษา – นอร์ทกรุงเทพ แชมเปี้ยนชิพ ประจำปี 2562
ปัจฉิมนิเทศ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานวัตกรรมการวิจัยสู่ทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
NBU Innovative Startup #3 “Innovation Driving Business”
โครงการผู้ปกครองอุปถัมภ์ “อ้อมกอดที่อบอุ่น”

Video

โครงการเจริญภาวนาสู่สันติภาพ 15 นาที ถวายอาจาริยบูชา 150 ปี ชาตกาลหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

NBU Innovation Startup #3

โครงการผู้ปกครองอุปถัมภ์ ``อ้อมกอดที่แอบอุ่น`` 2562

NBU Calendar

No event found!

สมาคม สโมสร และสถาบันในเครือ