อาจารย์สุนทร พันธัง หัวหน้าสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้เข้าฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาคอร์ฟบอล ณ ประเทศฮ่องกง

อาจารย์สุนทร พันธัง หัวหน้าสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ได้เข้าฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาคอร์ฟบอล สำหรับการแข่งขัน รายการ “World Beach Korfball 2019(Asia) และ University Beach Korfball ณ ประเทศฮ่องกง ระหว่างวันที่ 4 – 10 มีนาคม 2562 เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ตัดสินในระดับนานาชาติ