ขอแสดงความยินดีกับ นายพีระพรรณ จันโสดา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่ได้รับรางวัลเพชรไพลิน

ขอแสดงความยินดีกับ นายพีระพรรณ จันโสดา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่ได้รับรางวัลเพชรไพลิน และเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยในระดับสถาบันต่อไป