กีฬาไทรเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2560

“ศึกษาศาสตร์” เจ้าแห่งกีฬาไทรเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2560 ขอบคุณพลังใจ พลังกาย และความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาของนักศึกษาทุกคนที่ทำให้งานไทรเกมส์ครั้งนี้มีแต่รอยยิ้ม และความสนุก